Tularemia – infekcja wywoływana przez Francisella tularensis

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie.[/b] Tularemia jest zoonozą wywoływaną przez wewnątrzkomórkowe, gram-ujemne bakterie Francisella tularensis. Gatunek [i]Francisella tularensis[/i] obejmuje podgatunki: typ A – [i]F. tularensis tularensis[/i] i typ B – F. tularensis holarctica i F. tularensis mediaasiatica. Istnieje także podgatunek pokrewny [i]F. tularensis novicida[/i]. Podgatunki [i]F. tularensis tularensis, holarctica [/i]i [i]mediasiatica[/i] mogą wywoływać infekcje u ludzi, jednak jedynie [i]F. tularensis tularensis[/i] powoduje zakażenia zagrażające życiu. Gatunek [i]F. novicida[/i] wykazuje zjadliwość wobec osób z defektami immunologicznymi. Tularemia jest także określana jako “rabbit fever”, “hunters’ disease”, “deerfly fever”, “tick fever”, “O’Hara’s Disease” i “Francis’ Disease”. Choroba ta w ostatnich latach stała się obiektem zainteresowania badaczy głównie ze względu na jej znaczenie jako groźnej broni biologicznej. [b]Cel[/b]. Celem pracy jest analiza występowania tularemii w aspekcie epidemiologii, odpowiedzi na zakażenie ze strony gospodarza i rodzajów manifestacji klinicznych. [b]Opis stanu wiedzy[/b]. Tularemia jest chorobą, na wystąpienie której w większym stopniu narażeni są leśnicy, myśliwi, osoby mające kontakt z mięsem zwierząt, rolnicy i lekarze weterynarii. Kliniczne objawy tularemii uzależnione są od wirulencji bakterii, ich liczby i drogi wnikania oraz odporności człowieka. Istnieje kilka dróg transmisji [i]F. tularensis[/i] do organizmu człowieka, jednak najistotniejsze to transmisja przez uszkodzoną skórę oraz drogą wziewną. Możliwe są również zakażenia drogą pokarmową w wyniku spożycia skażonej wody czy żywności lub w wyniku ekspozycji laboratoryjnej. Zakażenie zwykle wywołuje objawy gorączkowe, zaś inne objawy chorobowe są w znacznym stopniu zależne od drogi infekcji. Tularemia może przybierać różne formy: postać wrzodziejąco-węzłową, anginową, żołądkowo-jelitową, oczno-węzłową lub płucną. Choroba może sprawiać trudności diagnostyczne, lecz dzięki wykorzystaniu testów serologicznych, hodowli czy badań molekularnych można potwierdzić ewentualne zakażenie. Antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń [i]F. tularensis[/i] to streptomycyna, gentamycyna, cyprofloksacyna i doksycyklina. Istniejąca szczepionka przeciwko tularemii stosowana jest w sytuacjach kryzysowych i dostępna jest jedynie dla osób z grupy wysokiego ryzyka (grupy zmilitaryzowane, personel laboratoryjny). [b]Podsumowanie[/b]. Istnieje potrzeba badań wskazujących na realną liczbę zachorowań na tularemię w celu realizacji konkretnych działań prewencyjnych. Mechanizmy i procesy sygnalizacyjne, dzięki którym [i]F. tularensis[/i] moduluje odpowiedź immunologiczną, pozostają słabo poznane. Kluczowe dla powstania szczepionki będą badania nad odpowiedzią organizmu gospodarza skierowaną przeciwko szczepom A[i] F. tularensis[/i]. Korzystanie z ubrań ochronnych i repelentów odstraszających owady, jak również unikanie kontaktu z dzikimi i martwymi zwierzętami zapewniają ochronę przed chorobą. Aspekt ten jest szczególnie ważny dla osób mieszkających lub przebywających czasowo na terenach wiejskich. Warunki higieny w odniesieniu do żywności i napojów są niezwykle ważne w ochronie przed anginową czy żołądkowo – jelitową postacią tularemii, szczególnie w krajach, w których ta forma jest częściej spotykana.

Authors and Affiliations

Małgorzata Tokarska-Rodak

Keywords

Related Articles

Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie modyfikowaną żywnością (GMF)

Od czasu kiedy produkcja żywności modyfikowanej genetycznie stała się faktem, coraz więcej uwagi przywiązuje się do oceny bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń związanych z rozpowszechnieniem się GMO. Szczególnie dużo...

Use of the Internet as a source of information concerning health and disease in opinions of students attending universities in Lublin

Introduction. At present, more than 60% of Polish internauts use the Internet searching for contents concerning health and disease. In this community, the largest group are students, who increasingly more often use infor...

Seroepidemiological study on Francisella tularensis in forestry workers and farmers

[b] introduction[/b]. Tularemia, caused by Francisella tularensis (F. tularensis) rods, is a highly contagious zoonosis with a serious prognosis, especially in its peritoneal form. [b]Aim[/b]. Considering the affinity of...

Role of general practitioners in promoting and monitoring of hormone eplacement therapy (HRT) among climacteric women in Lublin Voivodeship in 2006–2007

The study presents the results of research on the practical health care implementation for climacteric women by general practitioners in Lublin Voivodeship.The aim of this study was to assess the use of hormone replaceme...

Effect of Finnish sauna baths on the white blood cells count in physically active young males

Introduction. Sauna treatments, often used in sports and recreation, are now of interest to a wide range of researchers.The aim of the study was to determine the effect of single and repeated Finnish sauna baths on plasm...

Download PDF file
  • EP ID EP58442
  • DOI -
  • Views 117
  • Downloads 0

How To Cite

Małgorzata Tokarska-Rodak (2015). Tularemia – infekcja wywoływana przez Francisella tularensis. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 56-61. https://europub.co.uk/articles/-A-58442