ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII TELEMATYCZNYCH NA SŁOWACJI – MOŻLIWOŚĆ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W REPUBLICE SŁOWACKIEJ

Abstract

Życie na drodze z wszystkimi jego skutkami i konsekwencjami działa jak wielki trójkąt: kierowca-droga-samochód. Główną przyczyną wypadków drogowych jest kierowca, który nie może poradzić sobie ze wzrostem natężenia ruchu i coraz lepszymi samochodami. Zwiększenie liczby nowych pojazdów na naszych drogach pokazuje pewną siłę gospodarczą Słowacji oraz poprawę standardu życia. Roczny wzrost o ponad siedemdziesiąt tysięcy nowych samochodów skutkuje przepełnieniem sieci drogowej Słowacji. Z tego powodu, obecnie nie tylko w naszym kraju, ale również w Unii Europejskiej, szczególną uwagę skupia się na bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego różne czynniki. Przystępując do Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia standardów we wszystkich dziedzinach, które są porównywalne z europejskimi krajami rozwiniętymi. W artykule będziemy analizować liczby wypadków drogowych w ostatnich latach na Słowacji oraz dedykowane mierniki telematyczne do ich redukcji.

Authors and Affiliations

Ľubomír ČERNICKÝ, Alica KALAŠOVÁ

Keywords

Related Articles

WPŁYW MODYFIKACJI ZĘBÓW NA ZJAWISKA DYNAMICZNE W PRZEKŁADNI ZĘBATEJ W RÓŻNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

Artykuł przedstawia wyniki prac, mających na celu określenie wpływu modyfikacji zarysów zębów na zjawiska dynamiczne, które zachodzą w przekładniach zębatych. Wpływ modyfikacji został określony z wykorzystaniem modelu st...

ANALIZA PORÓWNAWCZA REZULTATÓW PROGNOZOWANIA WIELKOŚCI PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W POLSCE W 2010 ROKU WTBRANYMI METODAMI PREDYKCJI

Streszczenie. W artykule skupiono się na analizie metod prognostycznych, które mogą zostać użyte do predykcji wielkości przewozów transportowych. W szczególności zwrócono uwagę na zagadnienie prognozowania z perspektywy...

METHOD FOR IDENTIFYING HAZARDOUS ROAD LOCATIONS AT THE INTERSECTION OF TRAMLINES AND ROAD TRAFFIC

Passenger transport safety is an important issue. This paper presents a method for the identification of locations at the intersection of tramlines and road traffic, which are characterized by a high level of risk. Furth...

KRYTERIA KSZTAŁTOWANIA NAJWYGODNIEJSZEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ W PODSTAWOWYM STANIE OBCIĄŻENIA ROZCIĄGANIA I ZGINANIA

W artykule rozpatruje się kryteria optymalnego kształtowania najwygodniejszej konstrukcji nośnej dla przypadku prostego rozciągania i zginania. Jako wielkości kryterialne przyjmuje się minimalną wartość potencjalnej ener...

Zużycie i reprofilacja kół pojazdów kolejowych

Eksploatacja pojazdu kolejowego wiąże się ze zużyciem wieńców kół, objawiającym się utratą ich pierwotnego kształtu. Powoduje to konieczność okresowego odtwarzania kształtu wieńca w procesie zwanym reprofilacją, który po...

Download PDF file
  • EP ID EP142503
  • DOI -
  • Views 5
  • Downloads 0

How To Cite

Ľubomír ČERNICKÝ, Alica KALAŠOVÁ (2015). ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII TELEMATYCZNYCH NA SŁOWACJI – MOŻLIWOŚĆ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W REPUBLICE SŁOWACKIEJ. Scientific Journals of Silesian University of Technology. Series Transport, 2015(86), 5-11. https://europub.co.uk/articles/-A-142503