Zastosowanie testu płatkowego w badaniach odporności odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową – wyniki doświadczeń łanowych

Journal Title: Rośliny Oleiste - Oilseed Crops - Year 2012, Vol 33, Issue 2

Abstract

Porażenie roślin rzepaku ozimego grzybem Sclerotinia sclerotiorum przyczynia się do znacznych strat plonu nasion. Celem badań było określenie korelacji pomiędzy porażeniem płatków i łodyg rzepaku oraz plonem nasion. Badania prowadzono przez dwa sezony wegetacyjne (2009/2010 i 2010/2011) na polu doświadczalnym Instytutu Zootechniki – PIB, ZD Pawłowice w województwie wielkopolskim. Jesienią 2009 roku każdą z odmian wysiano na powierzchni 0,57 ha, a w 2010 roku – 0,8 ha. Najprawdopodobniej było to jedyne doświadczenie w Polsce prowadzone na poletkach o tak dużej powierzchni. Przed założeniem doświadczeń na polach przeznaczonych do badań sprawdzono zasobność gleby w fosfor, potas oraz magnez. Wybrano fragmenty pól o wyrównanej – średniej bądź wysokiej – zasobności w te pierwiastki oraz o lekko kwaśnym odczynie, sprzyjającym uprawie rzepaku ozimego. Ocenie podlegało 21 odmian rzepaku ozimego o zróżnicowanym podłożu gene­tycznym, a także odmiennym pokroju i sposobie zapylania (odmiany populacyjne i mieszańce zrestorowane). W okresie wiosennym pobierano płatki poszczególnych odmian i oceniano ich porażenie przez S. sclerotiorum w warunkach in vitro. Przed zbiorem oceniano nasilenie zgnilizny twardzikowej na łodygach rzepaku. W obu sezonach stwierdzono silną korelację pomiędzy odsetkiem porażonych płatków a procentowym udziałem porażonych łodyg. Odsetek niezainfekowanych płatków i zdrowych łodyg był skorelowany z wielkością uzyskanego plonu nasion rzepaku.

Authors and Affiliations

Joanna Kaczmarek, Andrzej Brachaczek, Małgorzata Jędryczka

Keywords

Related Articles

The effect of growth regulators on content of assimilation pigment in leaves of three soybean cultivars (Glycine max L. Merr)

Two-year pot experiment was carried out in a vegetation house of the Western Pomeranian University of Technology in Szczecin aimed at determination of the effect of exogenous growth regulators, i.e. indolilo-3-butyric ac...

Skuteczność oceny plonowania na podstawie doświadczeń polowych z rzepakiem ozimym o różnej liczbie powtórzeń

W sześciu miejscowościach w latach 2008/2009 i 2009/2010 przeprowadzono dwie serie doświadczeń polowych z rzepakiem ozimym, mających na celu ocenę nowych linii hodowlanych. W pierwszej serii oceniano plonowanie 23 linii...

Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi na rozwój i cechy morfologiczne rzepaku ozimego odmiany ES Saphir

W latach 2006–2009 w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono jednoczynnikowe doświadczenie poletkowe założone metodą losowanych bloków, w którym badano, na tle kontroli...

Ocena zdolności regeneracyjnych dwóch odmian lnu ([i]Linum usitatissimum[/i] L.) w kulturach in vitro

Oceniano możliwość regeneracji pędów, kalusa i korzeni z hypokotylowych i liścieniowych eksplantatów dwóch odmian lnu włóknistego (Linum usitatissimum L.) Selena i Modran, otrzymanych z Instytutu Włókien Naturalnych w Po...

Competition between plants from adjacent plots in field trial with winter oilseed rape (Brassica napus L.). 1. Effects of plant competition and variability of soil fertility inside the block

Precision of the seed yield estimation decreases with increasing number of objects in the field trial. But for breeding purposes it is necessary to evaluate many new strains. Papadakis in 1937 suggested the possibility o...

Download PDF file
  • EP ID EP59712
  • DOI 10.5604/12338273.1058104
  • Views 27
  • Downloads 0

How To Cite

Joanna Kaczmarek, Andrzej Brachaczek, Małgorzata Jędryczka (2012). Zastosowanie testu płatkowego w badaniach odporności odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową – wyniki doświadczeń łanowych. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, 33(2), 175-184. https://europub.co.uk/articles/-A-59712