Znane i nowe warianty patogennych Escherichia coli jako konsekwencja plastycznego genomu

Journal Title: Advances in Hygiene and Experimental Medicine - Year 2015, Vol 69, Issue 0

Abstract

E. coli jest bardzo zróżnicowanym gatunkiem bakterii skupiającym szczepy komensalne oraz jelitowe i pozajelitowe patogeny. Zdolności przystosowania do tak różnych niszy w organizmie gospodarza są uwarunkowane niezwykle plastycznym genomem. Zróżnicowanie genetyczne jest spowodowane złożoną strukturą filogenetyczną, w której oprócz grup głównych A, B1, B2 i D niedawno wyróżniono cztery nowe grupy C, E, F i klad I. Inną istotną siłą napędową ewolucji genomów u E. coli jest ruchoma pula genów wymieniana w wyniku horyzontalnego transferu genów (HGT). Chorobotwórczość szczepów jest uzależniona od czynników wirulencji umiejscowionych na ruchomych elementach genetycznych i przenoszonych drogą HGT. Zmieniające się środowisko stymuluje powstawanie nowych kombinacji genów wirulencji powodując rozprzestrzenianie się, nieobserwowanych dotąd, nowych patogennych klonów E. coli, które wyróżniają się większą zjadliwością i ekspansywnością. Wśród patogenów pozajelitowych u ludzi i ptaków obserwuje się występowanie bardzo podobnych plazmidów wirulencji niosących konserwatywne kombinacje genów wirulencji (CVP).Wskazuje to na realną możliwość transmisji tych klonów i/lub plazmidów między człowiekiem a zwierzętami i występowanie tych samych czynników wirulencji. Wzrost lekooporności wśród patogennych szczepów E. coli znajduje również odzwierciedlenie w rozpowszechnieniu bardzo ekspansywnych klonów wykazujących zarówno wysoką wirulencję jak i oporność. Dane wskazują, że aby skuteczniej zwalczać choroby zakaźne wywoływane przez E. coli, są potrzebne dalsze badania aby poznać wzajemne zależności między opornością i zjadliwością na poziomie genetycznym i aby zrozumieć mechanizmy regulujące ekspresję tych cech.

Authors and Affiliations

Katarzyna Baldy-Chudzik, Ewa Bok, Justyna Mazurek

Keywords

Related Articles

Znaczenie selenu w leczeniu choroby Hashimoto

W pracy przedstawiono wiadomości na temat roli selenu w leczeniu choroby Hashimoto. W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba zachorowań na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto - przewlekłą chorobę, prowadzącą...

Oxidation and deamination of nucleobases as an epigenetic tool

Recent discoveries have demonstrated that 5-methylcytosine (5mC) may be hydroxymethylated to 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) in mammals and that genomic DNA may contain about 0.02–0.7% of 5hmC. The aforementioned modific...

Fungi of the genus Malassezia as opportunists of humans and animals

Yeasts from the genus Malassezia are common commensals and pathogens found in humans and animals, and are responsible for tinea cases. Due to their specific cell structure, they may be resistant to environmental stresses...

Rola mechanizmów buforowania lęku u nosicieli wirusa HIV. Badanie w paradygmacie Teorii Opanowywania Trwogi

Wprowadzenie: Praca dotyczy problemu określenia poziomu wzrostu posttraumatycznego (posttraumatic growth – PTG), czyli psychologicznego mechanizmu adaptacyjnego występującego po doświadczeniu skrajnych przeżyć życiowych...

Case control study of ANKK1 Taq 1A polymorphism in patients with alcohol dependence classified according to Lesch’s typology

Objective: The aim of this study was to examine the association between the Taq 1A polymorphism of the ANKK1 gene in homogeneous subgroups of patients with alcohol dependence syndrome divided according to Lesch’s typolog...

Download PDF file
  • EP ID EP67641
  • DOI -
  • Views 82
  • Downloads 0

How To Cite

Katarzyna Baldy-Chudzik, Ewa Bok, Justyna Mazurek (2015). Znane i nowe warianty patogennych Escherichia coli jako konsekwencja plastycznego genomu. Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 69(0), 345-361. https://europub.co.uk/articles/-A-67641