Aktywność fizyczna pacjentów w wieku 40–60 lat z chorobą zwyrodnieniową stawów, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 3

Abstract

Wprowadzenie i cel pracy. Choroba zwyrodnieniowa jest najczęstszą chorobą stawów i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych. W chorobach narządu ruchu ćwiczenia fizyczne stanowią jedną z najskuteczniejszych metod leczenia. Celem pracy była ocena aktywności ruchowej podejmowanej przez osoby w wieku 40–60 lat z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS), z województwa łódzkiego. Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 40 osób w wieku 40–60 lat ze zdiagnozowaną ChZS, zamieszkałych w województwie łódzkim. Badanie obejmowało pomiar podstawowych parametrów antropometrycznych, na podstawie których zostały wyliczone wskaźniki BMI i WHR. Aktywność fizyczna została oceniona metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Kwestionariusza 7-dniowej Aktywności Fizycznej i autorskiego kwestionariusz ankiety. Wyniki. 35% badanych podejmowało aktywność fizyczną codziennie, jednak czas wysiłku fizycznego większości badanych nie przekraczał 60 minut. Najczęściej wybieraną formą aktywności fizycznej był spacer (39%). Dobowy wydatek energetyczny na wysiłek fizyczny wyniósł średnio 1759 kcal wśród mężczyzn i 343 kcal wśród kobiet. Przyczyną podejmowania aktywności fizycznej przez większość badanych było rozpoznanie ChZS. Większość ankietowanych zauważyła wpływ systematycznych ćwiczeń fizycznych na poprawę ich stanu zdrowia oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych (63% badanych). Wnioski. Głównym motywem podejmowania aktywności fizycznej przez osoby w wieku 40–60 lat jest dopiero rozwój choroby, w tym przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. W związku z tym koniecznie należy podejmować działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych informujące o korzyściach wynikających z podejmowania regularnego wysiłku fizycznego w ramach profilaktyki choroby zwyrodnieniowej stawów.

Authors and Affiliations

Anna Lipert, Magdalena Będkowska

Keywords

Related Articles

Depression – a ‘giant’ of geriatrics in the practice of primary health care physician

The ‘giants’ of geriatrics are commonly occurring, multiple-cause, and difficult to cure states, which contribute to the gradual loss of independence by the elderly. The ‘giant’ geriatric problems are as follows: falls...

Anaphylaxis – diagnosis and treatment in medical practice

Anaphylaxis is an unexpected potentially life-threatening, rapid hyper-sensitivity. IgE class antibodies play a role in its pathomechanism. Although it may potentially triggered by any substance, the most frequent causes...

Use of the Internet as a source of information concerning health and disease in opinions of students attending universities in Lublin

Introduction. At present, more than 60% of Polish internauts use the Internet searching for contents concerning health and disease. In this community, the largest group are students, who increasingly more often use infor...

Perception of depression in selected social groups

Introduction. Currently, about 450 million people worldwide suffer from depression. objective. The objective of the study was assessment of the perception of depression by teachers and nurses. Materials and methods....

Download PDF file
  • EP ID EP79459
  • DOI 10.5604/20834543.1165355
  • Views 97
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Lipert, Magdalena Będkowska (2015). Aktywność fizyczna pacjentów w wieku 40–60 lat z chorobą zwyrodnieniową stawów, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(3), 289-294. https://europub.co.uk/articles/-A-79459