Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

Aktywność ruchowa wśród osób niepełnosprawnych jest czynnikiem rewalidacyjnym, stąd stanowi ważny element w życiu tej grupy ludzi. Niestety, podejmowanie aktywności turystycznych i ruchowych przez osoby niepełnosprawne jest o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku osób pełnosprawnych. Wielu niepełnosprawnych nie podróżuje w ogóle, inni są aktywni w tym zakresie, aczkolwiek napotykają wiele trudności. Trudności te wynikają z braku znajomości problematyki turystyki osób niepełnosprawnych przez pracowników branży turystycznej, co jest konsekwencją znikomego rozeznania w tej sferze aktywności osób niepełnosprawnych w społeczeństwach. Celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia luki dotyczącej znajomości barier uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne. Materiał badawczy obejmuje wyniki badań, które przeprowadzono wśród 518 osób niepełnosprawnych. W grupie badanych znajdowało się: 58 osób z dysfunkcjami wzroku (11,2%), 253 osoby z dysfunkcjami słuchu (48,8%) oraz grupa 207 osób z dysfunkcjami narządu ruchu (40,0%). Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wywiadu. Wyniki badań wskazują, iż największą przeszkodę w uprawianiu turystyki przez osoby niepełnosprawne, bez względu na rodzaj niepełnosprawności stanowią bariery finansowe. Status materialny ma znaczący wpływ na deklarowanie barier finansowych, organizacyjnych, społecznych i braku ofert przez osoby z dysfunkcją słuchu i ruchu.

Authors and Affiliations

Krzysztof Kaganek

Keywords

Related Articles

Analysis of perinatal mortality in Ukraine

A study conducted on the basis of the branch statistical data for 2000–2010, as well as the data of mother and child health monitoring carried out by the Centre for Medical Statistics of the Ministry of Healthcare of Ukr...

Body posture and energetic predisposition of the intellectually disabled

Introduction. The shaping of body posture is associated with the development of the osteoligament and muscular sys- tems, muscles innervations together with the development of the balance organs and the prioprioceptive s...

Analysis of selected variables determining the occurrence of postpartum depression

[b]objective[/b]. Evaluation of the intensity of mood disorders a week after childbirth, and determination of the effect of obstetric-gynaecological factors determining the occurrence of postpartum depression. [b]materia...

Wybrane aspekty zaburzeń metabolicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) z towarzyszącą nieprawidłową czynnością gruczołu tarczowego

[b]Wprowadzenie i cel.[/b] Zespół policystycznych jajników (PCOS) i choroby tarczycy, głównie autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AZT) i w konsekwencji zaburzenia czynności tarczycy, są najczęściej występującymi endok...

Influence of obstetric gel Dianatal on the course of labour and neonatal outcome in primiparous women

Objective. The aim of the study was to evaluate the influence of the obstetric gel Dianatal on the course of labour, in terms of duration of the stages of labour, perineal integrity and condition of the newborn.Material...

Download PDF file
  • EP ID EP58449
  • DOI -
  • Views 108
  • Downloads 0

How To Cite

Krzysztof Kaganek (2015). Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 77-83. https://europub.co.uk/articles/-A-58449