[b][/b]Krążące komórki śródbłonka jako marker uszkodzenia śródbłonka naczyń

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel prac[/b]y. Krążące komórki śródbłonka (CECs) są to komórki, które pojawiają się we krwi obwodowej na skutek złuszczania się śródbłonka naczyń w przebiegu schorzeń układu sercowo-naczyniowego, nowotworów, zakażeń czy zapaleń. U osób zdrowych komórki te nie występują we krwi obwodowej lub ich liczba jest bardzo mała. Celem prezentowanej pracy jest podsumowanie doniesień dotyczących CECs – chorób, w przebiegu których dochodzi do wzrostu liczby tych komórek we krwi obwodowej oraz sposobów ich detekcji. [b]Skrócony opis stanu wiedzy.[/b] CECs możemy obecnie uznać za wiarygodny, nieinwazyjny marker uszkodzenia śródbłonka naczyń. Liczba tych komórek jest podwyższona w wielu schorzeniach przebiegających z dysfunkcją śródbłonka takich jak: ostry zespół wieńcowy, zapalne choroby naczyń, zakażenia, cukrzyca, obturacyjny bezdech senny czy nowotwory. W badaniach dowiedziono również, że liczba CECs koreluje z zaostrzeniem choroby i jej rokowaniem. Przy pomocy oceny liczby CECs obserwuje się odpowiedź na terapię, także przeciwnowotworową. Do izolacji CECs stosowane są obecnie dwie metody – immunomagnetyczna oraz z wykorzystaniem cytometrii przepływowej. [b]Podsumowanie[/b]. Określenie liczby CECs we krwi obwodowej staje się pomocne w ocenie klinicznej chorób, prognozowaniu ich przebiegu oraz w ocenie skuteczności stosowanego leczenia. Istotne wydaje się prowadzenie dalszych badań nad występowaniem CECs w różnych schorzeniach oraz ujednolicenie metod ich detekcji z krwi obwodowej.

Authors and Affiliations

Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Mosiewicz

Keywords

Related Articles

Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki

[b]Wprowadzenie.[/b] Aktywność fizyczna to jedna z potrzeb człowieka zasadniczo wpływających na zachowanie i umacnianie zdrowia. [b]Cel.[/b] Ocena aktywności fizycznej studentów fizjoterapii i dietetyki. [b]Materiał...

Level of physical activity among students of the University of the Third Age with consideration of body mass index

Introduction and objectives. In recent years, an increase has been noted in the number of population aged over 60. It can be assumed that physical activity and body weight are two factors that largely determine the quali...

Problems of medical staff communication with deaf and deaf-mute patients

Communication with a patient is of fundamental importance for the medical professional. The quality of communication to a great extent depends on an adequate diagnosis and implementation of an effective treatment. Adequa...

Wiarygodność Internetu jako źródła informacji o chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich

[b][/b][b]Wprowadzenie.[/b] Szybki rozwój Internetu, a także możliwość umieszczania w nim dowolnych treści powoduje ciągły przyrost informacji. Stan taki wiąże się z trudnością w odnajdywaniu wiarygodnych i sprawdzonych...

Occupational disease and incapability for work – Decision making principles

Introduction. Occupational disease is closely related to the conditions of performing a specific job. However, this does not always result in inability to work, the necessity to discontinue occupational activity, and rec...

Download PDF file
  • EP ID EP58462
  • DOI -
  • Views 112
  • Downloads 0

How To Cite

Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Mosiewicz (2015). [b][/b]Krążące komórki śródbłonka jako marker uszkodzenia śródbłonka naczyń. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 113-115. https://europub.co.uk/articles/-A-58462