BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Abstract

Günümüzde toplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bu gelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir. Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri sermaye denilen bir olgunun gün yüzüne çıkmasına yol açmaktadır. Yani, bir toplumun ne kadar nitelikli ve sağlıklı bireyi varsa o toplum ekonomik anlamda o kadar büyüme kaydedeceği ön görülmektedir. Beşeri sermayenin, bir toplumun veya ülkenin gelişmesi konusunda en önemli faktörlerden biri olduğu şüphesiz bir gerçektir. Özellikle de içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında asıl gücün toplumda yaşayan bireyleri daha bilgili ve nitelikli hale getirmek olduğu açık bir şekilde gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; beşeri sermaye ve kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz etmek, aynı zamanda bu ilişkiyi nicel verilerle yansıtmaktır.

Authors and Affiliations

ARI Abdullah

Keywords

Related Articles

PROMOSYONEL ÜRÜNLERDE YEM ETKİSİ: TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, yem etkisinin inovatif bir satış tutundurma aracı olarak işlerliği keşfedilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konuya ilişkin olarak daha önce herhangi bir çalışmanın gerçekleşmemiş olması sebebiyle hem literatü...

TÜRKİYE VE İRAN’IN ARAP BAHARI’NA YÖNELİK POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2010 yılında Tunus’ta yönetime karşı tepki olarak başlayan ve kısa sürede Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yayılan ayaklanma dalgası, bölgesel aktörlerin dış politikalarını yeniden tanımlamalarını gerektirmiştir. Bu...

STRUGGLES OF SECURITY AND SECULARISM IN TURKEY AND ITS IMPACT ON GENDER ISSUES

The process of securitization reflects the dominant security understanding, the forces that play on this security understanding in a country. In Turkey the process of securitization is experienced in close relation to mi...

BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Günümüzde toplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bu gelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir. Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri s...

TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

Traditionally, women employment and labour force participation rates have been low in Turkey, and there is no significant increases in the present. It is crucial for women to participate more in economic life to get a si...

Download PDF file
  • EP ID EP420517
  • DOI -
  • Views 109
  • Downloads 0

How To Cite

ARI Abdullah (2018). BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 28-34. https://europub.co.uk/articles/-A-420517