ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ

Abstract

Galtung’un çatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkan çatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmaları aşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatışmaları Aşarak Dönüştürmek: Çatışma Çözümüne Giriş” kitabı, barış araştırmaları ve çatışma çözümü yöntemleri alanında tüm dünyada bir otorite olarak kabul edilen Johan Galtung’un çok önemli çalışmalarından biridir. Galtung, 1959’da Oslo’da kurduğu dünyanın ilk Barış Araştırmaları Enstitüsü, pek çok barış projesi, 100’e yakın kitap, 1000’den fazla makale ve pek çok çatışma çözümü sürecine aktif katılım ile dünya barışına çok değerli sistematik katkılarda bulunmuştur

Authors and Affiliations

Murat Cihangir

Keywords

Related Articles

INCORPORATION TO MODERN WORLD SYSTEM CASE STUDY: CHINA

This article is organized to analyze concept of incorporation and China as a case study through inquiring how the process of integration of China to the Modern World System- Capitalist World Economy occured. Firstly theo...

ALİ EFENDİ’NİN MANZÛM İLMİHÂLİ / POETIC CATECHISM OF ALI EFENDI

Ilmihâl, kulun Allah’a ve kulun kula olan sorumluluklarının anlatan ilimdir. Bu makale, Hacı Selimağa Kütüphanesinde Kemankeş Bölümünde 681 numarada 1b-7b varakları arasında kayıtlı Ali Efendi namında bir şaire ait bir m...

PROMOSYONEL ÜRÜNLERDE YEM ETKİSİ: TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, yem etkisinin inovatif bir satış tutundurma aracı olarak işlerliği keşfedilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konuya ilişkin olarak daha önce herhangi bir çalışmanın gerçekleşmemiş olması sebebiyle hem literatü...

R&D EXPENDITURES - GROWTH NEXUS IN TURKEY

Technological development and investment in knowledge seem to be very important in order for countries to demonstrate effective growth performance. The first concept that comes to mind when investing in information is th...

TERÖRİZM VE MAKROEKONOMİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The relationship between terrorist incidents, inflation rate, unemployment rate, per capita GDP, export rate and import rate for Eurasian countries Ukraine, Moldova, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaija...

Download PDF file
  • EP ID EP420520
  • DOI -
  • Views 94
  • Downloads 0

How To Cite

Murat Cihangir (2018). ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 53-56. https://europub.co.uk/articles/-A-420520