Іншомовна освіта як соціальна та філософська категорія

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 1

Abstract

<p>Іншомовна освіта – одна з пріоритетних галузей освітньої політики України. До її основних завдань, окрім навчання студентів іноземної мови, можна віднести збагачення внутрішнього світу людини, що робить її більш ерудованою та виводить суспільство на новий рівень. У даній статті іншомовна освіта розглядається як соціальна та філософська категорія, що доводить її масштабність та багатогранність</p>

Authors and Affiliations

Irina Onishchuk

Keywords

Related Articles

Загальні закономірності підготовки фахівців у закладах туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи

<p>У статті<strong> </strong>проведено аналіз систем туристичної освіти провідних країн Західної Європи, а саме Німеччини, Австрії, Швейцарії та Люксембургу, які об'єднанні у лінгвокраїнознавчу категорію «німецькомовні к...

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів

У статті зроблено спробу здійснити практичне розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. Обґрунтовано сутність цього поняття як інтегрованої...

Формування компетентностей з педагогіки і психології вищої школи майбутніх магістрів кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ»

<p>У статті визначено перелік компетентностей з педагогіки і психології вищої школи магістрів кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ», необхідних для їхньої майбутньої професійної діяльності з викладання екологічни...

Особливості впровадження педагогічної моделі подолання негативного впливу засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків

<p>У статті досліджується питання впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування педагогічної моделі подолання негативного впливу мас-медіа. В роботі визначено с...

Модель ІКТ компетентності вчителів

<p>В статті висвітлено підходи щодо створення моделі ІКТ компетентності вчителів. В моделі представлено види діяльності,інструменти вимірювання ІКТ компетентності за трьома рівнями відповідно до міжнародних стандартів ЮН...

Download PDF file
  • EP ID EP526881
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.121023
  • Views 213
  • Downloads 0

How To Cite

Irina Onishchuk (2018). Іншомовна освіта як соціальна та філософська категорія. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(1), 8-13. https://europub.co.uk/articles/-A-526881