Promocja marketingowa usług medycznych świadczonych przez lekarzy – analiza możliwości i ograniczeń

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie[/b]. Mechanizmy rynkowe, w szczególności ciągły wzrost konkurencji na rynku, a także nieustannie rosnąca świadomość konsumencka doprowadziły do szybkiej adaptacji narzędzi promocji do specyfiki rynku usług medycznych. Należy jednak pamiętać, że usługi medyczne mają szczególny charakter. Związany jest on z ich przedmiotem (zdrowie, życie człowieka), a także rolą sprawowaną przez personel medyczny, który decyduje o zdrowiu i życiu pacjenta. [b]Cel pracy.[/b] Celem pracy jest analiza możliwości i ograniczeń wykorzystania poszczególnych narzędzi promocji marketingowej w przypadku usług medycznych. [b]Srócony opis stanu wiedzy.[/b] Promocja marketingowa to zbiór środków, za pomocą których określony podmiot przekazuje informacje o swojej działalności lub konkretnych produktach i usługach potencjalnym ich nabywcom. Obecnie, w praktyce lekarskiej coraz większą rolę odgrywa koncepcja marketingowego zarządzania gabinetem, w którym stosowane narzędzia promocji mają za zadanie nie tylko budowanie pozytywnego wizerunku lekarza, ale także zwiększanie sprzedaży usług (zwiększanie liczby udzielanych świadczeń) oraz zadowolenie pacjentów. Jednak odpowiedni dobór konkretnych narzędzi nierzadko jest bardzo trudny. Z jednej strony należy mieć na uwadze potencjalną skuteczność zastosowanych środków i korzystne relacje osiągniętych efektów w stosunku do poniesionych kosztów finansowych, z drugiej natomiast należy pamiętać, że w przypadku systemu ochrony zdrowia mamy szereg ograniczeń natury prawnej. [b]Podsumowanie.[/b] Niniejszy artykuł porusza zagadnienia związane z ograniczeniami prawnymi w zakresie reklamy w działalności lekarzy oraz omawia możliwości, jakie daje lekarzom public relations.

Authors and Affiliations

Sylwia Kiełbasa, Natalia Kaźmierczak, Rafał Patryn, Antoni Niedzielski

Keywords

Related Articles

Perception of depression in selected social groups

Introduction. Currently, about 450 million people worldwide suffer from depression. objective. The objective of the study was assessment of the perception of depression by teachers and nurses. Materials and methods....

Development of primary health care in Ukraine in the light of global trends

[b]Introduction and objective[/b]. In the article various approaches, principles and requirements as to the organization of the primary health care (PHC) are analyzed, the efficiency of which has been proved in well-plan...

Accesibility, quality and efficiency of functioning of health care in Poland in opinions of patients using and not using private gynecological care

The most important effectiveness criteria of the functioning of a given system of health care are: complexity, continuity and quality of this care, as well as its accessibility. The objective of the study undertaken was...

Effect of cycloporine A administration on aminothiols plasma concentration in children with idiopathic nephrotic syndrome

Objective. Assessment of changes in plasma aminothiols metabolism in idiopathic nephrotic syndrome (INS) in children, with special consideration of the influence of cyclosporine A administration. Aminothiols are importan...

Low back pain syndromes and farmers’ occupational activity

Farmers are the largest occupational group in Poland performing hard manual labour which exerts an unfavourable effect on the spine and, therefore, are more exposed to low back pain syndromes (LBPS). The objective of th...

Download PDF file
  • EP ID EP58494
  • DOI -
  • Views 85
  • Downloads 0

How To Cite

Sylwia Kiełbasa, Natalia Kaźmierczak, Rafał Patryn, Antoni Niedzielski (2015). Promocja marketingowa usług medycznych świadczonych przez lekarzy – analiza możliwości i ograniczeń. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 198-203. https://europub.co.uk/articles/-A-58494