Terapia manualna w diagnozowaniu i leczeniu zespołu mięśnia gruszkowatego – studium przypadku

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

Wstęp. Zespół mięśnia gruszkowatego został opisany po raz pierwszy przez Robinsona w 1947 roku jako zbiór objawów bólowych w regionie odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub pośladka, promieniujących do kończyny dolnej. Jednostka ta może powodować przewlekłe dolegliwości bólowe, bliznowacenie wokół nerwu kulszowego, a w najcięższych przypadkach nawet jego porażenie. Cel. Praca przedstawia studium przypadku 46-letniej pacjentki długotrwale cierpiącej z powodu zespołu mięśnia gruszkowatego. Materiał i metody. W zakres badania funkcjonalnego wchodziły: test Freiberga, test Pace’a, test Beatty’ego, test FAIR, test kompresji stawów krzyżowo-biodrowych, objaw (test) Laseque’a oraz test „palce-podłoga”. Nasilenie dolegliwości bólowych zostało ocenione za pomocą skali VAS. W leczeniu zastosowano następujące techniki terapii manualnej: mobilizację stawową i funkcjonalne leczenie tkanek miękkich. Wyniki. Po 10-dniowej terapii oraz upłynięciu czterech miesięcy od zakończenia leczenia, testy Freiberga, Beatty’ego, Laseque’a oraz kompresji stawów krzyżowo-biodrowych miały wynik negatywny. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia dolegliwości bólowe zmniejszyły się z 7 do 1 w skali VAS. Po 4 miesiącach od zakończenia leczenia pacjentka zgłaszała niewielkie objawy bólowe (2 w skali VAS) jedynie podczas długotrwałego siedzenia (powyżej 30 minut). Wnioski. Terapia manualna może być skuteczną metodą diagnostyki i leczenia zespołu mięśnia gruszkowatego. Stosowane techniki są bezpieczne i nieobciążające dla pacjenta. Przy kontynuacji leczenia w warunkach domowych mogą skutkować one długotrwałością wyników leczenia.

Authors and Affiliations

Kamil Zaworski, Robert Latosiewicz, Piotr Majcher, Tomasz Derewiecki

Keywords

Related Articles

Nutritional habits among Polish adolescents

Children and adolescents at school-age are most exposed to even the smallest nutritional errors. Therefore, it is important, especially during the period of development, to take care of wellbalanced diet and shape healt...

Selected aspects of quality of life of patients with degenerative changes in the spine and joints

Introduction: The ageing of society is associated with an increase in the frequency of occurrence of many diseases typical of geriatric age, which hinder the functioning of many of the elderly and deteriorate the quality...

Czynniki ryzyka wystąpienia niskiej urodzeniowej masy ciała (LBW) dziecka – regresja logistyczna

Wprowadzenie. Wśród wskaźników oceniających stan biologiczny społeczeństwa wymieniane są wartości urodzeniowej masy ciała i procentowy udział noworodków urodzonych z masą ciała < 2500g (Low Birth Weight, LBW)....

Health problems of patients with Huntington’s disease and their impact on daily activity

Huntington’s disease is an autosomal dominant, inherited, neurodegenerative disorder that manifests with progressive motor, cognitive and psychiatric symptoms. Huntington’s disease is a physically, psychologically and...

Pregnancy tumours in the oral cavity

Based on available literature and treated patients, some issues related to the occurrence, etiopathogenesis and treatment of pregnancy tumours, are useful in the practice of the GP. In the years 1990-2009, in the Depart...

Download PDF file
  • EP ID EP58500
  • DOI -
  • Views 90
  • Downloads 0

How To Cite

Kamil Zaworski, Robert Latosiewicz, Piotr Majcher, Tomasz Derewiecki (2015). Terapia manualna w diagnozowaniu i leczeniu zespołu mięśnia gruszkowatego – studium przypadku. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 215-220. https://europub.co.uk/articles/-A-58500