The possibilities of assessing the efficacy and comparison of the license plate recognition systems

Journal Title: Roads and Bridges - Drogi i Mosty - Year 2014, Vol 13, Issue 4

Abstract

The paper consists of a review and the characteristics of contemporary methods of vehicle registration plate recognition. Their high and increasingly growing importance for the use in intelligent transport systems has been discussed. Their large impact on improving traffic safety and the development of related systems, such as weighing vehicles in motion, have been emphasized. Attention has been paid to the existing problems in the evaluation of the effectiveness and comparison of such systems. The nature of the problem has been indicated, which consists in the fact that manufacturers and suppliers of such solutions overrate the effectiveness of the recognition, declared to be even 100%. For obvious reasons, it raises questions and poses practical problems. For this reason, the paper presents a method for assessing the license plate recognition systems, which might contribute to their practical comparison and determination of the real level of effectiveness. The implementation of the method in the tool application has been performed and the analysis of the obtained results has been carried out. A design of the test stand has been proposed, that would enable the evaluation of such solutions in the laboratory conditions.

Authors and Affiliations

Mariusz Rychlicki, Tomasz Kwiatkowski

Keywords

Related Articles

Wpływ zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz temperatury na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej

W pracy przedstawiono wpływ zmienności temperatury i natężeń ruchu pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową podatnych nawierzchni drogowych (nawierzchnie z podbudową z kruszywa niezwiązanego oraz z betonu asfaltowego)....

Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną

W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji alkalia-reaktywna krzemionka z kruszyw w obecności popiołu lotnego wapiennego. Badano cementy zawierające zróżnicowaną ilość popiołu lotnego wapiennego w swoim składzie, w ty...

Współczynniki przeciążenia podparcia przęsła budowanego metodą nawisową

Przy analizie bezpieczeństwa budowy mostów w technologii betonowania nawisowego, dokonuje się niezależnej oceny konstrukcji przęseł i podpór. Niniejsza praca dotyczy skutków przeciążenia podparcia montażowego, stosowaneg...

Ocena metod badania gęstości objętościowej szkieletu gruntowego piasku wykorzystujących widełki wibracyjne i stół wibracyjny

Celem pracy jest porównanie i ocena metod wyznaczania maksymalnej gęstości objętościowej ρdmax piasku. Rozpatrywano metodę widełek wibracyjnych i stołu wibracyjnego. Porównywano skuteczność zagęszczania i powtarzalność w...

Ekonomiczne i społeczne aspekty wieloletniego użytkowania najdłuższego w Polsce mostu drogowego - o konstrukcji tymczasowej

W artykule opisano historię drogowego mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie, obejmującą lata 1916-1999. Zbudowany w 1916 roku most ten był dwukrotnie niszczony podczas drugiej wojny światowej, a następnie odbudowywany, przebu...

Download PDF file
  • EP ID EP69519
  • DOI 10.7409/rabdim.014.024
  • Views 44
  • Downloads 0

How To Cite

Mariusz Rychlicki, Tomasz Kwiatkowski (2014). The possibilities of assessing the efficacy and comparison of the license plate recognition systems . Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13(4), 393-408. https://europub.co.uk/articles/-A-69519