YENİ NORMALDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL AĞLARDA İÇERİK PAZARLAMASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ

Abstract

“Yeni Normal” kavramı COVID-19 pandemi süreciyle beraber insanların ayak uydurmak zorunda kaldıkları yeni koşulların bütününü ifade etmektedir. Pandemi sürecinde ortaya çıkan hastalık bulaşma riskinden kaçınmak için iş hayatı, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal etkileşim gibi fiziksel insan etkileşimiyle gerçekleşen eylemler “uzaktan” parantezine alınmak zorunda kalmıştır. Şüphesiz işletmelerin pazarlama faaliyetleri de tüketiciler de bu süreçten paylarına düşeni almıştır. Özellikle sosyal mesafe ve izolasyondan kaynaklı olarak perakende alışveriş noktalarından uzaklaşan tüketiciler “temassız” alışverişe yönelerek çevrimiçi mecralardan ihtiyaçlarını giderme yoluna yönelmek zorunda kalmıştır. Her ne kadar pandeminin geçici bir süreç olduğu yetkili merciler tarafından ifade edilse de etkilerinin kalıcı olacağı anlaşılmaktadır. Bu kalıcı etkilerden birinin de tüketicilerin dijital pazarlama uygulamalarına olan yönelimi olacağı düşünülebilir. Bu çalışmada, işletmelerin tüketici istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için başvurmaları gereken dijital dönüşüm süreci ve stratejik dijital pazarlama uygulamaları değerlendirilmektedir.

Authors and Affiliations

Alişan BALTACI

Keywords

Related Articles

KULÜP TARAFTARLARININ LİSANSLI ÜRÜN SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu makalede kulüp taraftarlarının lisanslı ürün satın alma alışkanlıklarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemi daha önce lisanslı ürün satın alma deneyimi olan rastgele tesadüfi seçilmiş taraftarl...

BİTPAZARLARINDAN, ELEKTRONİK KANALLARA: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE PAZARLARIN GELİŞİMİ VE TRENDLERİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Türkiye’deki tüketiciden tüketiciye pazarlar nasıl bir değişim göstermiş? Bitpazarlarından, elektronik kanallara geçişte nasıl bir süreç izlenmiş? Günümüzde buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni...

HAZIR GİYİMDE ÜÇ TİP KULLANICI DENEYİMİ: OLAĞANÜSTÜ, İYİ, ORTA

Amaç: Bu makalede kullanıcı deneyimi araştırmalarında yardımcı olan etnografik mülakat prensipleri, mülakat protokolünün içeriği ve şirketlere rapor olarak sunulmasında kullanılan başvuru kılavuzu gösterilmiştir. Gereç v...

MARKA TERCİHİNDE TÜKETİCİ KİŞİLİĞİNİN MARKA KİŞİLİK ALGISINA ETKİSİ

Amaç: İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin marka tercihlerinde tüketici kişiliğinin marka kişilik algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Ayrıca demografik özelliklere bağlı olarak marka kişi...

AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE IMPACT OF BLACK FRIDAY DAYS ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR

Objective: In recent years, Black Friday days that have become popular in USA, and then have spread to the rest of the world are called as discount shopping days. In Turkey, discount campaigns are organized in physical a...

Download PDF file
  • EP ID EP703261
  • DOI -
  • Views 13
  • Downloads 0

How To Cite

Alişan BALTACI (2021). YENİ NORMALDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL AĞLARDA İÇERİK PAZARLAMASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 2(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703261