Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 3

Abstract

Wprowadzenie. Zdrowie należy pojmować jako jedną z największych wartości w życiu każdego człowieka. Jednocześnie w procesie kształcenia młodzieży temu tematowi poświęca się relatywnie niewiele uwagi. Cel pracy. Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem w problematykę edukacji zdrowotnej młodzieży. Wiedza młodzieży na temat zdrowia i jego znaczenia w życiu jest często niewystarczająca, dlatego też powinna ona być aktywnie wspierana przez system edukacji zdrowotnej. Zachowania zdrowotne oraz zdrowy styl życia powinny stać się ważnym elementem hierarchii wartości wyznawanych przez młodzież, ponieważ tym samym zostaną stworzone podwaliny dla kontynuowania dbałości o zdrowie w życiu dorosłym. Skrócony opis stanu wiedzy. Zachowania zdrowotne są jednym z najważniejszych czynników determinujących stan zdrowia człowieka. Aktywność ruchowa i odpowiednio zbilansowana dieta stanowią podstawę prawidłowego rozwoju młodzieży. Aktualne wyniki działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia młodzieży nie są zadowalające, stąd konieczność pogłębionej analizy opartej na samoocenie zdrowia oraz dobrego samopoczucia. podsumowanie. Zachowania prozdrowotne są wykładnikami postaw wobec zdrowia, które wynikają z przyjętych przez jednostki wartości, dlatego też wskazuje się na potrzebę doradzania, wspierania oraz pomocy ludziom młodym w ich kształtowaniu.

Authors and Affiliations

Sebastian Wagner, Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Agnieszka Strahl, Adrian Miler, Alodna Kubica

Keywords

Related Articles

Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki

[b]Wprowadzenie i cel pracy. [/b]Zachowania zdrowotne są przejawem ukształtowanej przez środowisko (np. działania edukacyjne) postawy jednostki wobec zdrowia. Oprócz czynników zewnętrznych, pewną rolę w tym procesie wyda...

Tick-borne diseases – epidemiological situation in the Pomeranian Region of Poland

Much attention has recently been paid to tick-borne diseases. The most prevalent diseases are Lyme borreliosis (LB) and tick-borne encephalitis (TBE). In this review, the general characteristics of both diseases are pres...

Anaphylaxis – diagnosis and treatment in medical practice

Anaphylaxis is an unexpected potentially life-threatening, rapid hyper-sensitivity. IgE class antibodies play a role in its pathomechanism. Although it may potentially triggered by any substance, the most frequent causes...

Sanitary-hygienic requirements with respect to decontamination of equipment and tools in dental rooms

Introduction: Leading dental practice at the present time is associated with an enormous responsibility. It is important that not only the performance of medical services with the utmost care and knowledge of medicine, b...

Waiving of obligation to obtain patient’s consent to participate in a medical experiment

[b]Purpose. [/b]The objective of the article is to present, analyze and evaluate legal regulations which are in effect in Poland regarding the possibility to waive the obligation to obtain a patient’s consent to particip...

Download PDF file
  • EP ID EP79456
  • DOI 10.5604/20834543.1165353
  • Views 90
  • Downloads 0

How To Cite

Sebastian Wagner, Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Agnieszka Strahl, Adrian Miler, Alodna Kubica (2015). Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(3), 278-281. https://europub.co.uk/articles/-A-79456