KREDİLENDİRMEDE RİSK ANALİZİ VE AKTİF KREDİLENDİRME SİSTEMİ

Abstract

In this study, at the banks which are financial institutions, methods related to commertial credit were examined. It is an important problem which problems should be evaluated while the bank gives credit to commertial bank. Each bank evaluates the application of credit by examining the accuantancy records of the firms and by taking into consideration a certain risk level so that it can secure the amount of credit that it provides. Our aim is to be improved at a different method so that it can benefit as well as financial analysis of financial and non-financial of the accountancy records so that the decision that the bank make can be more healthy. At the practices examined, after the accountancy records of ten firms are examined the financial analysis of financial and non-financial. After these firms calculated the rating scores are examined their accuantancy records, all bianary combinations created are also calculated Kendall relation coefficient. Then these relation coeffients calculated are formed for each firm in the form of relation matris in terms of information summarized. The bank was enabled to make a decision by predicting formed clearly in credit level by using relation matris comments at the rating scores that it can’t take a conclution at decision making.

Authors and Affiliations

Arzu Ekinci Demirelli, Mehmet Gürcan

Keywords

Related Articles

BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Günümüzde toplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bu gelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir. Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri s...

OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki ilişkiler, Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri üzerinden 2000:Q1-2017:Q4 dönemi için zaman serisi analiziyle incelenm...

DIŞ TİCARETTE ÜLKE REKABET GÜCÜNE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDE UYGULAMA

In the economics literature, foreign trade is considered to have a positive impact on the country and indirectly to the World welfare. While multinational companies are trying to discover countries that have the most va...

TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

Traditionally, women employment and labour force participation rates have been low in Turkey, and there is no significant increases in the present. It is crucial for women to participate more in economic life to get a si...

ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ

Galtung’un çatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkan çatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmaları aşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatı...

Download PDF file
  • EP ID EP420698
  • DOI -
  • Views 77
  • Downloads 0

How To Cite

Arzu Ekinci Demirelli, Mehmet Gürcan (2018). KREDİLENDİRMEDE RİSK ANALİZİ VE AKTİF KREDİLENDİRME SİSTEMİ. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(3), 171-183. https://europub.co.uk/articles/-A-420698