Rozpęd – opis modelu i koncepcji badawczej, czyli jak skutecznie mentoring podnosi satysfakcję zawodową mentorów

Journal Title: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów - Year 2012, Vol 24, Issue 2

Abstract

Kapitał ludzki, w  dzisiejszej globalnej rzeczywistości gospodarczej, stanowi o sukcesie firmy. Jednym ze sposobów zarządzania tym kapitałem, jest tworzenie programów rozwoju kadry, w tym programów mentoringu. Autorzy niniejszego opracowania, odwołując się do teorii zjawiska przepływu w rozwoju zawodowym (work-related flow) oraz badań prowadzanych wśród mentorów – polskich managerów w Londynie, prezentują Model Rozpędu opisujący cztery poziomy funkcjonowania ekspertów, zależne od otwartości na zmianę status quo i innowacyjności zadań, które wykonują. Celem badania jest weryfikacja skuteczności mentoringu, jako działania sprzyjającego pojawieniu się zjawiska rozpędu, a tym samym wzrostu poziomu satysfakcji zawodowej w grupie ekspertów.

Authors and Affiliations

Magdalena Łużniak-Piecha, Agnieszka Golińska

Keywords

Related Articles

Krzyczeć czy nie krzyczeć – styl komunikacji menedżerskiej a efektywność pracy

Mimo wielu lat upływających od czasu opublikowania OSHA, dokumentu opisującego warunki zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, „bez wątpienia wielu menedżerów wciąż nie ma pojęcia, że ich styl komunikacji charaktery...

Empowerment w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badaw‐ cze: „Jak jest postrzegany empowerment w kontekście przejawów tzw. współczesnych koncepcji zarządzania?” oraz „Jakie są relacje między e...

Mobilność w optyce młodych osób – na przykładzie Polski i Portugalii

Skutki kryzysu finansowego z 2008 roku sprawiły, że wiele krajów – także tych z obszaru Unii Europejskiej – boryka się z  niekorzystnymi trendami na rynkach pracy. Jego asymetria sprawia, że coraz więcej osób jest bezrob...

Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów – implikacje dla współczesnej funkcji personalnej

W artykule przedstawiono charakterystykę pokolenia nowej gospodarki w kontekście badań empirycznych dotyczących oczekiwań zawodowych maturzystów. Jest to grupa społeczna, która w najbliższych latach wejdzie na rynek prac...

Nowoczesne koncepcje wynagrodzeń

Współczesne uwarunkowania rozwojowe tworzą potrzebę przewartościowań w wielu sferach funkcjonowania firm, w tym także w obszarze systemów wynagrodzeń. Wyzwaniem, przed którym staje znaczna część organizacji jest wypracow...

Download PDF file
  • EP ID EP187350
  • DOI 10.5604/01.3001.0009.5800
  • Views 21
  • Downloads 0

How To Cite

Magdalena Łużniak-Piecha, Agnieszka Golińska (2012). Rozpęd – opis modelu i koncepcji badawczej, czyli jak skutecznie mentoring podnosi satysfakcję zawodową mentorów. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 24(2), 79-100. https://europub.co.uk/articles/-A-187350